Terrán tetőcserép menü

Veľká súťaž 2017

01. jún 2017

1. Základné informácie

Súťaž je určená pre pokrývačov striech, realizačné a pokrývačské firmy na území Slovenska. Účelom súťaže je získať body za realizované strechy, za ktoré si môžete objednať tovar z našej ponuky. Konkrétnejšie viď. leták. Do súťaže sa započítavajú len tie strechy, ktoré boli pokryté škridlami Terran, kúpené na Slovensku. Na konkrétny objekt /strechu/ si môže nárokovať body iba jeden subjekt /firma, pokrývač, realizačná firma/. Body je možné získať nie len za objednané základné škridle ale aj za objednané vybrané doplnky: fólie Medifol, pásy pod hrebenáče, odkvapový plech, držiak hrebeňovej laty, ochranný pás proti vtákom, ochrannú vetriaciu mriežku, príchytku hrebenáča. K objednávke tovaru je potrebné pripojiť aj vami vyplnené tlačivo /originál alebo kópia/ „Veľká Súťaž 2017".  

 

2. Trvanie súťaže

Do súťaže sa započítavajú strechy vyskladnené od 1.6.2017 do 30.11.2017

Objednávku Vami vybraných cien môžete poslať najneskôr do 31.01.2018.

Produkty z ponuky dodáme v dvoch termínoch:

A, ak Vaše požiadavky a objednávky obdržíme do 31.10.2017, tovar vám bude pripravený a odovzdaný do 20.12.2017.

B, ak Vaše požiadavky a objednávky obdržíme medzi 01.11.2017 31.01.2018 tovar vám bude pripravený a odovzdaný do 31.03.2018.

Oblečenie si vyberajte dôkladne, nakoľko ich Mediterran Slovakia s.r.o. v rámci tejto súťaže dodatočne nevymení.

 

3. Infolinka

V prípade otázok alebo nedorozumení sme vám k dispozícií na telefónnom čísle 0911/890 989 alebo na mailovej adrese marketingslovakia@mediterran.com.   

Prajeme vám príjemné súťaženie!